SVETOVANJE POTROŠNIKOM

 

Svetovanje potrošnikom je javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v javnem interesu Republika Slovenija in se ne opravlja z namenom pridobivanja dobička. Koncedent je Vlada Republika Slovenije, njegove pravice in obveznosti pa v imenu in za račun Republike Slovenije izpolnjuje Ministrstvo za gospodarstvo.

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje je namenjeno izključno potrošnikom - fizičnim osebam, ki sklepajo potrošniške pogodbe (podjetje - potrošnik) za nakup blaga ali opravljanje storitev zunaj njihove poklicne dejavnosti.

***

Svetovanje po telefonu: vsak dan med 9-12 uro

***

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje potrošnikom obsega predvsem:

Brezplačno svetovanje potrošnikom ne obsega zastopanja in zagovarjanja potrošnikov pred sodišči in državnimi organi ter sestavljanja listin.