MEDIJSKO SREDIŠČE

Anton HORŽEN, v.d. direktorja

 

T: (01) 400-3618

F: (01) 400-3440

E: uvp.mg(at)gov.si

 

Dostop do informacij za medije 

 

Zakona o medijih (ZMed) v 45. členu določa, da predstavniki medijev – novinarji - pridobivajo informacije za medije. Informacije za medije so širši pojem od informacij javnega značaja:

Dolžnosti organa po ZMed: 

Komunikacija med organom in medijem poteka v pisni obliki!

 

Kdaj lahko organ odgovor na vprašanje zavrne?

Posebnost ureditve po ZMed: