JAVNI RAZPISI

2010 2009 2008 2007 2006 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok oddaje
Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni in regionalni ravni Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov 03.12.2010 20.12.2010 do 12. ure
Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov 19.03.2010 15.04.2010
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa varstva potrošnikov - projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja potrošniških organizacij ter delovanja Evropskega potrošniškega centra Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošniko 12.03.2010 08.04.2010
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa varstva potrošnikov - projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja potrošniških organizacij Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov 30.04.2009 25.05.2009
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa varstva potrošnikov - projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja potrošniških organizacij ter delovanja evropskega potrošniškega centra Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov 16.05.2008 02.06.2008
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe "izdajanje revije s področja varstva potrošnikov" Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov 19.10.2007 06.11.2007
Javni razpis za financiranje izvajanja programa varstva potrošnikov - projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter spodbujanja razvoja in delovanja potrošniških organizacij Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov 15.06.2007 03.07.2007
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 15.12.2006 04.01.2007
Javni razpis za sofinanciranje splošne svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov, projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanje razvoja in delovanje potrošniških organizacij in vzpostavitev EPC Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 05.05.2006 22.05.2006