ZBIRKA POVEZAV

 

Tržni inšpektorat RS

http://www.ti.gov.si/si/storitve/pogosta_vprasanja/

 

Ministrstvo za okolje in prostor

Dimnikarska služba

Upravljanje večstanovanjskih zgradb

 

Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK)

Brezplačna telefonska pomoč za uporabnike elektronskih komunikacij

 

Center SI-CERT

SI-CERT obravnava varnostne incidente, obvestila o zlorabah, okužbah in vdorih v rač. sisteme

"Varni na internetu", informacijski portal

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

Ministrstvo za zdravje

Pacientove pravice

 

Inšpekcija za letalski promet

Pravila in postopki glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov

 

Javna agencija RS za energijo

Odprtje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce

 

SODO - sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo

Odgovori na pogosta vprašanja gospodinjskih odjemalcev električne energije

 

Ministrstvo za pravosodje

Zbirke podatkov (imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, …)

Alternativno reševanje sodnih sporov

 

E-uprava

Brezplačna pravna pomoč

 

Združenje bank Slovenije

Poravnalni svet za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko