ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Urad RS za varstvo potrošnikov v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavlja vse strategije, poročila, veljavne predpise, podzakonske predpise, predloge predpisov, analize, mnenja, uredbe in druge pomembne dokumente s področja varstva potrošnikov